Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Natashja en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de verkopende partij, te weten Natashja en de kopende partij.

artikel 1. Bedrijfsgegevens:

Natashja is gevestigd te Schellinkhout. Kamer van Koophandel nummer 60505923, BTW-identificatienummer NL132443909B04. E-mailadres: info@natashja.nl Het bankrekeningnummer van Natashja is NL14INGB0006503909 ten name van Natashja te Schellinkhout.

artikel 2. Aangeboden Producten

Getracht wordt de producten zo goed mogelijk weer te geven en te omschrijven. Edelstenen zijn natuurproducten, waardoor enige afwijking en natuurlijke oneffenheden mogelijk zijn. De engelen en boeddha beelden worden op gevoel bewerkt en zullen er nooit allemaal het zelfde uitzien.

Mocht een order niet direct geleverd kunnen worden en nog gemaakt moeten worden, wordt de koper daar direct over in kennis gesteld. De producten worden immers door de eigenaar zelf gemaakt en het gaat hier niet om massaproductie.

2.1 Cursus en workshop voorwaarden

• inschrijven voor een workshop of een cursus kan via de website: www.natashja.nl of per email: info@natashja.nl
• je bent definitief ingeschreven voor een workshop of een cursus als het verschuldigde totaalbedrag ontvangen is op rekening van Natashja NL14INGB0006503909 o.v.v. het factuurnummer, ontvangen in de bevestigingsmail.

• bij alle activiteiten geldt dat het verschuldigde lesgeld ruim 4 weken voor aanvang van de cursus of workshop ontvangen dient te zijn.
• deze voorwaarden gelden tenzij anders is afgesproken.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren dient te geschieden per telefoon of mail.
• tot 7 dagen voor de workshop: teruggave van het gehele bedrag.
• daarna is geen teruggave meer mogelijk en is men het gehele workshop bedrag verschuldigd ivm gemaakte kosten en voorbereidingen.

Aansprakelijkheid
• N. van Ginkel van Natashja stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen. Deelname aan de workshops en cursussen betekent een akkoord aangaan met deze algemene voorwaarden.

Overige voorwaarden
• Alle door Natashja gepubliceerde prijzen, data, locaties en omschrijvingen zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Indien overmacht daartoe aanleiding geeft, kunnen data en prijzen door N. van Ginkel van Natashja worden aangepast. Indien u ingeschreven bent, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
• N. van Ginkel probeert de activiteiten zo goed en zoveel mogelijk naar de wens van de cursisten te organiseren.
• N. van Ginkel van Natashja maakt regelmatig foto’s van cursussen, workshops en projecten. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van Angels & Buddha’s. Bij aanvaarding van de algemene voorwaarden is ook publicatie opgenomen.

artikel 3. Prijzen

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en de verzendkosten. Natashja behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen. Tussen het tijdstip van de bestelling van het aangeboden op de website en de levering worden de prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de btw-tarieven.

artikel 4. Verzendadres

Nadat tot aankoop is overgegaan, zullen de artikelen worden verzonden naar het door de koper opgegeven verzendadres . De koper is verantwoordelijk voor het juist opgeven van het verzendadres. Bij onjuist opgegeven adresgegevens van de koper is Natashja niet aansprakelijk voor een onjuiste verzending. Ophalen kan in Schellinkhout, ALLEEN op afspraak.

artikel 5. Levering
Levering: Tot levering wordt overgegaan als de koper het volledig verschuldigde bedrag heeft overgemaakt op de bankrekening van Natashja (NL14INGB0006503909).

Mocht een order niet direct geleverd kunnen worden en geproduceerd zal moeten worden, wordt de koper daar direct over in kennis gesteld.

Artikel 6 Betaling/verzending
6.1 Betaalmogelijkheden:
Bij aankoop ontvangt de koper een factuur per mail met de benodigde betaalgegevens.Na ontvangst van de volledige betaling zal de bestelling per omgaande worden verzonden. De bestelling wordt 1 week gereserveerd. Als de volledige betaling na 1 week niet binnengekomen is, wordt een herinneringsmail gestuurd naar de klant. Indien na twee weken nog niet is betaald, komt de bestelling te vervallen, tenzij het in opdracht gemaakt is.

6.2 Nadat de factuur is voldaan wordt binnen 5 werkdagen de bestelling verzonden, tenzij anders aangegeven.

artikel 7. Factuur
De koper ontvangt na afronding van zijn bestelling per omgaande een bevestiging van zijn bestelling per e-mail. De factuur wordt per email verzonden.

artikel 8. Verzending
8.1 Bestelde produkten worden binnen Nederland verzonden via PostNL. Voor Belgie wordt ook via Post NL verzonden. Natasjja is NIET verantwoordelijk voor beschadigde of niet geleverde artikelen en is NIET verantwoordelijk voor de werkzaamheden van POST NL. Alles wordt verstuurd met een track en trace code, Met een track en trace code kunt u altijd via de code nagaan wat er met uw pakket gebeurd is bij Post NL, welke eindverantwoordelijk is.

artikel 9. Klantbeoordeling
Nadat uw bestelling verzonden is, kunt u een e-mail ontvangen waarin u gevraagd wordt een beoordeling te geven over de geleverde produkten/diensten. Beoordelingen worden gebruikt om verbeterpunten door te kunnen voeren en om de klant nog beter van dienst te kunnen zijn.

artikel 10. Niet tevreden?
10.1 In geval van klachten vraagt Natashja de koper zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Gestreefd wordt om in goed overleg tot een goede oplossing/afhandeling te komen.

10.2 Retour zenden
De koper heeft het (wettelijk) recht om de bestelde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgave van reden, te retourneren. Tenzij het speciale op de klanten afgestemde producten zijn, zoals bijv. een personal angel of een persoonlijk schilderij. De verzendkosten voor heenzending zijn voor rekening van Natashja. De verzendkosten voor het retoursturen zijn voor degene die retourneert.

artikel 11. Privacy

Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden.

artikel 12. In opdracht

1. Opdrachten dienen in een opdrachtovereenkomst te worden omschreven en wederzijds schriftelijk te worden bevestigd.
2. Afnemer is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht belangrijke gegevens vooraf aan de aanbieder te verstrekken.
3. Afnemer zal zijn beoordeling van een schets/ontwerpvoorstel baseren op de in de opdrachtovereenkomst vermelde gegevens. Hij zal schriftelijk en gemotiveerd aan aanbieder mededelen of het voorstel wel/niet door hem is goedgekeurd.
4. Indien afnemer meer nieuwe ontwerpvoorstellen verlangt dan in de opdrachtovereenkomst is bepaald, worden deze extra werkzaamheden afzonderlijk aan hem in rekening gebracht.
5. Afnemer mag een eindproduct niet afkeuren, indien dit geheel volgens een goedgekeurd voorstel is uitgevoerd.
9. Aanbieder is verantwoordelijk voor het resultaat en garandeert dat een te leveren product origineel en oorspronkelijk is.

artikel 13 Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Natashja deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Prijzen en product omschrijvingen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Natashja aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke technische gebreken in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen en alle handbewerkte en -gemaakte producten komen toe aan Natashja en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
Natashja is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Mw. N. van Ginkel

Ravenstraat 88

1697KR Schellinkhout

Btwnr. NL132443909B04

Bankrekening: NL14INGB0006503909

Kvk nr. 60505923

E-mail: info@natashja.nl

Telefoon 06-24 429 108

Copyright.

Met veel zorg en liefde heb ik de ontwerpen gemaakt voor alle items waar ik mee werk in mijn webshop en op al mijn werk zitten rechten. De ontwerpen zijn uniek en origineel en mogen NIET worden nagemaakt. Ik heb er geen bezwaar tegen als het als inspiratie gebruikt wordt maar het is niet toegestaan om de ontwerpen te kopiëren of foto’s van te maken en te gebruiken. Mijn foto’s zijn voorzien van een watermerk. Mocht u een foto willen gebruiken voor privé gebruik dan is dit akkoord, mits er een bronvermelding van gemaakt wordt van de website en mijn naam: mw. N. van Ginkel, www.natashja.nl